Informacja o wybranym wykonawcy na dostawę sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe z dnia 5.06.2018 r.

Dotyczące dostawa sprzętu i oprogramowania:
1. Ploter do druku formatu A0
2. Zestaw komputerowy (Stacja robocza PC i monitor) dedykowany dla oprogramowania
CAD/CAM – szt. 2
3. Drukarka 3D
4. Oprogramowanie CAM


Szanowni Państwo, realizując projekt „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji maszyn i urządzeń do wytwarzania kabli i przewodów oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, prosimy o przedstawienie oferty na:

1. Ploter do druku formatu A0
2. Zestaw komputerowy (Stacja robocza PC i monitor) dedykowany dla oprogramowania CAD/CAM – szt. 2
3. Drukarka 3D
4. Oprogramowanie CAM 

 zgodnie z treścią załączników.

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2017 r.
Dotyczące dostawy 5-osiowego centrum obróbczego CNC.

Szanowni Państwo, realizując projekt „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji maszyn i urządzeń do wytwarzania kabli i przewodów oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, prosimy o przedstawienie oferty na centrum obróbcze CNC, zgodnie z treścią załączników.