Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2017 r.
Dotyczące dostawy 5-osiowego centrum obróbczego CNC.

Szanowni Państwo, realizując projekt „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji maszyn i urządzeń do wytwarzania kabli i przewodów oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, prosimy o przedstawienie oferty na centrum obróbcze CNC, zgodnie z treścią załączników.